Aquest lloc web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei.
Al navegar o utilizar els nostres serveis l'usuari accepta l'ús que fem de les 'cookies'.Més informació [Tanca aquest missatge]

política de privacitat a xarxes socials

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de burricleta, en la xarxa social

Amb conformitat al deure d’informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril (GDPR) burricleta, (En endavant burricleta) desitja posar en coneixement del / les usuaris/es d’aquesta xarxa social la política respecte el tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de burricleta. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el previst en la mateixa.

 

2. Dades de menors d’edat o persones incapacitades

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit a els / les menors de catorze (14) anys, de forma que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14) anys a la pàgina oficial de burricleta. Per la seva part, si el / la usuari/a és incapaç, burricleta adverteix que serà necessària l’assitència consentida del/a titular de la pàtria potestat o tutela del/a usuari/a o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial.

Burricleta quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per persones menors o incapaces sent dita responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

 

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

El/la usuari/a queda informat que burricleta, amb domicili social en Direcció, ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractament a través dels que es recullin i emmagatzemin les dades personals del/a usuari/a com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de burricleta, en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels que és responsable la entitat titular de la xarxa social en la que es troba la nostra pàgina oficial.

 

4. Finalitats a les quals es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament pel/a usuari/a a burricleta, a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat de burricleta, amb la finalitat d’oferir-li informació de burricleta, per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercial, enviament de newsletter a aquells usuaris/es que es subscriguin, intercanviar informació amb burricleta, i altres usuaris/es i establir comunicació amb tercers/es.

Des del moment que el/la usuari/a utilitza la present pàgina oficial dona consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per burricleta, per a la bona prestació dels serveis esmentats d’acord amb l’establert en la present política.

El/la usuari/a és lliure d’utilitzar la pàgina oficial de burricleta, en aquesta xarxa social, pel que en cas que el/la usuari/a no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb tals fins, no haurà d’utilitzar-la ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial de burricleta, el/la usuari/a pot compartir textos, fotos, vídeos i altres tipus d’informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. El/la usuari/a serà responsable de que tots els continguts que publiqui respecten la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

El/la usuari/a únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de burricleta dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat dels quals li pertanyin o respecte les quals tingui l’autorització de tercers/es.

Burricleta tindrà dret d’eliminar de la present pàgina oficial – de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització del/a usuari/a – qualsevol continguts publicat pel/a usuari/a quan el/la usuari/a infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.

 

5. Identificació dels / les destinataris/es respecte dels que burricleta tingui prevista la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a el/la usuari/a que tota la informació i continguts que publiqui en la pàgina oficial de burricleta, en la xarxa social podrà ser coneguda per la resta d’usuaris/es de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats pel / la usuari/a en la pàgina oficial de burricleta, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació a la resta dels / les usuaris/es per la pròpia naturalesa del servei.

Burricleta únicament te prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó d ela normativa vigent ha de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritat competents de caràcter administratiu.

 

6. Altres tercers prestadors de serveis

Burricleta adverteix al / la usuari/a de que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli del / la usuari/a a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessis efectuar-se tant pel / la titular de la xarxa social com per tercers/es prestadors/es de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers/es que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells/es responsables a qui a través d’hiperenllaços burricleta remet a els / les usuaris/es adherits/es a la present pàgina oficial.

 

7. Qualitat de les dades

Burricleta adverteix al/la usuari/a que, tret de la existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari/a pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, pel que el/la usuari/a en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que sigui adequats, pertinents, actuals, exactes i verdaders. En qualsevol cas, el/la usuari/a haurà de respectar la privacitat de tercers/es, siguin aquests usuaris/es o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de burricleta en la mateixa.

 

8. Drets que assisteixen al/la Interessat/da:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

9. Altra informació d’interès

Burricleta podrà modifica i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actual publicada que es recull aquí. Per això el/la usuari/a haurà d’accedir periòdicament a les mateixes amb el fi de mantenir-se actualitzat/da.

El/la usuari/a pot contactar amb burricleta, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents direccions i dades de contacte:

Burricleta

Direcció

ixop@burricleta.com

 

Així mateix pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.